Trong đó, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định xử phạt 12 đơn vị; Bảo hiểm xã hội thành phố ban hành quyết định xử phạt 10 đơn vị.

Trong danh sách này có Công ty cổ phần Công trình giao thông 116 nợ 104 tháng với 16 tỷ đồng, Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật công nghệ Someco nợ 81 tháng 8,1 tỷ đồng, Công ty cổ phần Xây dựng số 2 nợ 23 tháng 5,1 tỷ đồng, Công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm nợ 16 tháng 3 tỷ đồng, Công ty cổ phần Licogi 166 nợ 18 tháng với 2 tỷ đồng… Đơn vị có số nợ ít nhất là 113 triệu đồng.

Như vậy, tính đến tháng 6.2019, có 583 doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội, với số tiền 474,3 tỷ đồng.

Hải Châu