Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của tập đoàn hoàn thành vượt mức, có chỉ tiêu vượt hơn 11% kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu tài chính như tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tổng doanh thu của toàn tập đoàn 4 tháng đạt 225,6 nghìn tỷ đồng, vượt 9,5% kế hoạch 4 tháng và bằng 36,9% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn đạt 31,4 nghìn tỷ đồng, vượt 8,6% so với kế hoạch 4 tháng và bằng 35,9% kế hoạch năm.

Các dự án đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị thành viên được kiểm soát chặt chẽ. Tập đoàn thường xuyên báo cáo các cấp trên tiến độ, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ Tập đoàn thực hiện. Cùng với đó là công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện theo cam kết.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019, tuyên dương và khen thưởng kịp thời những người lao động Dầu khí tiêu biểu.

Hoạt động nổi bật nhất trong tháng 4 đó là  Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019, tuyên dương người lao động Dầu khí tiêu biểu và khen thưởng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 26 cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng nhằm ghi nhận, biểu dương và lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ các tấm gương sáng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.  Hội đồng Sáng kiến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xem xét công nhận 28 sáng kiến cấp Tập đoàn của năm 2018 mang lại lợi ích xã hội rất lớn, có tác động và phạm vi ảnh hưởng rộng trong toàn ngành Dầu khí Việt Nam hoặc trên phạm vi cả nước.

Cũng trong 4 tháng đầu năm, nhiều đơn vị Tập đoàn công bố báo cáo tài chính quý I/2019 với nhiều dấu hiệu khởi sắc. Đại hội đồng cổ đông thường niên được các đơn vị tổ chức thành công.

Trong những tháng tiếp theo, PVN và các đơn vị thành viên tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ ứng phó với sự bất ổn của giá dầu để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

An An