Đồng thời, xử phạt 60 triệu đồng đối với Công ty CP Hưng Việt (phường Xuân Phú, TP Huế), do bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ không đúng quy định tại dự án khai thác đá ở mỏ đá Lộc Hòa, huyện Phú Lộc.

A.Khoa