Sự kiện được tổ chức từ ngày 14 đến 18-10 tại thành phố Chennai, Ấn Độ do Bộ Công Thương Ấn Độ phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) tổ chức. 

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ tổ chức đoàn gồm 15 doanh nghiệp Việt Nam tham dự sự kiện này nhằm tìm hiểu về tiềm năng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam, các nước CLMV và Ấn Độ; nhu cầu, yêu cầu và tiêu chuẩn của thị trường. Đồng thời, thông qua sự kiện trên sẽ quảng bá, giới thiệu hàng hóa của Việt Nam và tìm hiểu hàng hóa Ấn Độ và các nước CLMV.

Trân Trân