Cụ thể, khi tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng để xây dựng đường quốc phòng dọc biển qua địa bàn Trung Giang, người dân thôn Hà Lợi Trung được các ngành chức năng, chủ đầu tư dự án quy chủ đất, kiểm đếm tài sản trên đất và đền bù một cách công khai, minh bạch, đúng với pháp luật.

Tuy nhiên, sau khi bà con nhận tiền này, Ban cán sự thôn Hà Lợi Trung và một số cán bộ xã Trung Giang đã dùng cách đe dọa, uy hiếp tinh thần để buộc bà con phải nộp toàn bộ số tiền kể trên cho thôn, xã một cách vô lý…

Để làm rõ vấn đề trên, chúng tôi đã gặp ông Trần Xuân Tưởng, Chủ tịch UBND xã Trung Giang trao đổi thông tin sự việc, nhưng ông Tưởng trả lời không biết (!).

Riêng ông Phan Đức Thương, người bị tố đã trực tiếp thu số tiền đó khi ông này làm Trưởng thôn Hà Lợi Trung (nay ông Thương là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trung Giang), thừa nhận ông có thu số tiền này.

Hỏi: Căn cứ vào đâu để ông thu tiền đền bù đất đó của bà con? Ông Thương không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà vòng vo rằng, ông mới học hết lớp 9, không hiểu biết pháp luật nhiều, việc thu tiền này của bà con là theo sự chỉ đạo chung của thôn, xã (?!). Đề nghị cơ quan chức năng huyện Gio Linh nhanh chóng điều tra sự việc.

Thanh Bình