Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất thuộc vị trí 1 đường Lạc Long Quân, địa phận quận Cầu Giấy là 71.304.000 đồng/m2. Hệ số điều chỉnh giá đất thuộc vị trí 2 đường Lạc Long Quân, địa phận quận Cầu Giấy là 37.859.000 đồng/m2. Hệ số điều chỉnh giá đất thuộc vị trí 3 đường Lạc Long Quân, địa phận quận Cầu Giấy là 32.925.000 đồng/m2.

N.Y.