Ngày 26/1, Ngân hàng Thế giới đã công bố Báo cáo “Thay đổi cảnh quan đô thị Đông Á: Đánh giá một thập kỷ phát triển không gian”.

Báo cáo cho thấy, Việt Nam đang đô thị hóa nhanh chóng, không gian và dân số tại các đô thị tăng nhanh. Nhiều đô thị được mở rộng, các thành phố đang trở nên đông đúc hơn.

Cảnh quan đô thị ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang phát triển nhanh hơn nhiều so với tất cả các thành phố khác. Hai thành phố này mở rộng thêm rất nhiều nhưng vẫn còn rất chật chội.

Báo cáo cho biết, trong thập kỷ 2000-2010, Việt Nam từ vị trí có diện tích đất đô thị lớn thứ 7 trong năm 2000 (2.200 km2) lên vị trí thứ năm trong năm 2010 (2.900 km2) trong hệ thống phân cấp đô thị vượt qua cả Thái Lan và Hàn Quốc.

Về không gian, các khu đô thị của Việt Nam tăng 2,8% hàng năm, nằm trong số các nước có tỷ lệ tăng nhanh nhất khu vực.

Việt Nam có dân số đô thị lớn thứ sáu trong khu vực Đông Á. Trong giai đoạn 2000 với 2010, dân số đô thị tăng 7,5 triệu người.

Trong giai đoạn này, dân số đô thị của Việt Nam thay đổi từ 19% lên 26%. Việt Nam không có các thành phố cực lớn với 10 triệu người hoặc hơn nhưng các khu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (7,8 triệu người) và Hà Nội (5,6 triệu người) nằm trong số các thành phố lớn nhất trong khu vực. Hai thành phố này chi phối cảnh quan đô thị của cả quốc gia.

Báo cáo chỉ ra rằng, trong quá trình mở rộng đô thị ở Việt Nam, tốc độ đô thị tăng nhanh khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tốc độ mở rộng của hai thành phố này lần lượt là 3,8% và 4% hàng năm lớn hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng các khu đô thị của các nước khác trong khu vực trừ Trung Quốc.

Hải Châu