Trước băn khoăn của nhiều doanh nghiệp dệt may ở các thành phố lớn gặp khó khăn khi cần đưa nhà máy về các vùng nông thôn do việc đền bù giải phóng mặt bằng phải tự thoả thuận với dân, Bộ trưởng Quang thẳng thắn: "Tôi chia sẻ với các doanh nghiệp và các địa phương. Các tỉnh rất muốn thu hút đầu tư nên một thời gian đã thu hút đất tuỳ tiện. Vấn đề thu hồi đất không thể làm dễ dãi như trước đây. Luật Đất đai 2013 đã tạo điều kiện cho nhà đầu tư có đất để thực hiện các dự án. Cụ thể, Luật quy định nhà nước sẽ thu hồi đất tạo quỹ đất sạch, trên cơ sở đó các nhà đầu tư sẽ tham gia đấu giá. Ngoài ra, hiện cả nước có 102.000 ha đất ở các khu công nghiệp nhưng tỉ lệ lấp đầy có 60%. Như vậy diện tích trống còn rất lớn. Đây là cơ hội cho các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp".

Về việc có nhiều khu "đất vàng" ở các thành phố lớn không được sử dụng đúng mục đích, chậm đưa đất vào sử dụng, để hoang hoá, gây ra lãng phí, bức xúc cho nhân dân, Bộ trưởng Quang thừa nhận có tình trạng này và  cho biết, cả nước đã thu hồi gần 2000 ha "đất vàng". Tuy nhiên kết quả này vẫn còn rất khiêm tốn. Theo vị Tư lệnh ngành tài nguyên môi trường, Luật Đất đai 2013 đã có chế tài mạnh, buộc các nhà đầu tư phải xem xét kĩ trong quá trình xin đất hoặc thuê đất. Luật cho phép nhà đầu tư chậm so với tiến độ 24 tháng và chủ đầu tư phải nộp số tiền tương ứng tiền sử dụng đất trong thời gian đó. Nếu hết 24 tháng mà nhà đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất cũng như giá trị đầu tư trên đất.

Luật cũng đưa ra quy định nhằm ngăn ngừa phát sinh trường hợp chậm tiến độ. Theo đó, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải theo kế hoạch hàng năm vì nó liên quan đến khả năng đầu tư, huy đọng nguồn lực của địa phương. Các điều kiện giao đất, cho thuê đất cũng được thắt chặt. Các địa phương chỉ giao đất, cho thuê đất nếu doanh nghiệp có đủ 3 điều kiện: có năng lực tài chính để đảm bảo tiến độ, phải kí quỹ (nếu không đạt tiến độ sẽ mất tiền kí quỹ), không vi phạm các quy định pháp luật ở các dự án khác

Khánh Vy