Cụ thể, mức phạt từ 20-50 triệu đồng được áp dụng với dự án có diện tích dưới 1 ha; phạt 50-100 triệu đồng với dự án có diện tích từ 1-3 ha; phạt từ 100-150 triệu đồng với dự án có diện tích từ 3-5 ha; phạt từ 150-200 triệu đồng với dự án có diện tích trên 5 ha.

Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2014

K.Vy