Chiều cao của trụ sở các tổng công ty bị giới hạn không được xây dựng cao hơn Tổ hợp khách sạn Keangnam (70 tầng) mà chỉ tối đa là 55 tầng. Theo quy hoạch, không gian độ cao được chuyển tiếp, có nhịp điệu cao thấp hài hòa về hai phía dọc theo các tuyến đường Phạm Hùng và Dương Đình Nghệ, với các công trình điểm nhấn tại các điểm ngã tư chính: Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (ô đất 23-E3) cao 55 tầng, Tổ hợp công trình cao 35 tầng tại ô đất 08-E7 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổ hợp công trình cao 45 tầng tại lô đất E9. Ngoài ra, quy hoạch chi tiết này cũng yêu cầu các tổng công ty khi xây mới cần đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã khống chế trên bản đồ.
N.Y.