Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch Tập đoàn Phú Cường, cho biết khu II Khu đô thị Phú Cường có diện tích lấn biển 30ha (nằm trên tổng thể của Dự án Khu đô thị Phú Cường 168ha) được quy hoạch 30,4% đất ở, 14,47% đất thương mại dịch vụ, còn lại là đất cây xanh và đất giao thông. 

Hạ tầng đồng bộ với khu I hiện hữu của Khu đô thị Phú Cường; tổng mức đầu tư của dự án khu II là 2.200 tỷ đồng. Thời gian thi công phần san lấp và bờ kè khoảng 24 tháng.

Thái Bình