Yêu cầu các sở, ban ngành liên quan phối hợp cùng chủ đầu tư và UBND các xã tăng cường công tác đối thoại, vận động và tuyên truyền người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng. Đồng thời, nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị nhằm sớm hoàn thành các khu tái định cư theo tiến độ cam kết.

Trong đó ưu tiên các hạng mục như cấp điện, nước... để người dân hoàn thiện nhà ở, ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão

L. Anh