Theo thông báo kết luận, UBND thành phố Hà Nội phải khẩn trương thu hồi diện tích đất mà ông Trịnh Văn Tiến và các hộ dân đã chiếm dụng và xây dựng trái phép. Việc thu hồi đất sẽ không bồi thường nhưng sẽ xem xét hình thức hỗ trợ phù hợp.

Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vận động, thuyết phục các hộ dân nghiêm chỉnh chấp hành. Trong trường hợp không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

K. Vy