1. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

Tài sản bán đấu giá: Lợi thế quyền thuê 67.784m² hạ tầng khu công nghiệp và tài sản gắn liền với đất tại Khu Công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, Hưng Yên.

Chi tiết tại Chứng thư thẩm định giá số 11105/CT-VVFC/BAN8 ngày 10/11/2015 của Công ty Cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam VVFC.

Giá khởi điểm: 41.324.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ, ba trăm hai mươi tư triệu đồng chẵn)

Tiền đặt trước: 6.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng chẵn)

Nguồn gốc tài sản: Là tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư và  Kinh doanh thép Hưng Yên.

2. Thời gian tham khảo, bán hồ sơ đấu giá và xem tài sản.

Tham khảo và bán hồ sơ: Từ ngày 11/01/2016 đến hết ngày 13/01/2016 (trong giờ hành chính) (Không hoàn lại tiền mua hồ sơ trong bất kỳ trường hợp nào).

Xem tài sản: Ngày 12/01/2016 và 13/01/2016.

3. Thời gian thu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước.

Ngày 13/01/2016 đến hết ngày 14/01/2016 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá.

Hồi 9h30 phút ngày 15/01/2016 tại Hội trường tầng 6, số 49 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá liên hệ: Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt - Số 49, phố Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: 04.3247 4276.

PV