Thị trường Hà Nội có khoảng 4.250 giao dịch thành công, thị trường TP Hồ Chí Minh đạt 3.950 giao dịch.

Chỉ tính riêng tháng 3, thị trường Hà Nội đạt 1.500 giao dịch, tăng 25% so với tháng trước, TP Hồ Chí Minh đạt 1.400 giao dịch, tăng 30% so với tháng 2.

Tính đến hết quý I - 2015, tồn kho BĐS cả nước tiếp tục giảm còn khoảng 70.703 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, quý I - 2015, hoạt động sản xuất xây dựng và thị trường BĐS tiếp tục hồi phục tích cực, giá nhà ở tương đối ổn định.

P.H.