Ngoài phần diện tích trung tâm thương mại ITC cũ, dự án được chính quyền TP Hồ Chí Minh cho phép giải tỏa với 40 hộ dân trong khuôn viên này để thu hồi trên 1,8 ngàn m2 đất. Tuy nhiên, các hộ dân ở đây đã liên tục khiếu nại với lý do: Đây là dự án kinh doanh thương mại, nhưng người dân bị giải tỏa trắng nhà đất đã không được tham gia hiệp thương về giá bồi thường; bị chủ đầu tư áp đặt với mức giá bồi thường đất ở chỉ có 135 triệu đồng/m2; thấp hơn nhiều lần so với một số dự án đang triển khai trong khu vực và so với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường, mức bồi thường trên lại càng thấp hơn. Các hộ dân bị giải tỏa cũng không đồng tình với việc bố trí tái định cư tại cao ốc Hùng Vương Plaza do giá bán căn hộ tái định cư ở đây quá cao.

Trước thực trạng trên, chính quyền TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thanh tra thành phố tiến hành thanh tra toàn diện việc đầu tư dự án tháp SJC. Thanh tra cũng sẽ làm rõ năng lực chủ đầu tư, việc tham gia góp vốn đầu tư và chuyển nhượng vốn góp giữa các doanh nghiệp; quá trình bồi thường, hỗ trợ đối với các cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng trong dự án để TP Hồ Chí Minh xem xét, xử lý nghiêm theo quy định

Đ.T.