Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên - Môi trường) cho biết, trong năm 2015, Tổng cục đã triển khai 5 đoàn thanh tra, tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai đối với 21 dự án phát triển nhà ở tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Sóc Trăng, Đồng Nai, Quảng Nam, Lào Cai, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội.

Đến nay, Tổng cục mới ban hành 3 kết luận thanh tra tại các tỉnh: Sóc Trăng, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh; ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 2 tổ chức, với tổng số tiền là 37 triệu đồng.

H. Ly