Cụ thể, TP sẽ đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất đối với 14,82ha nằm trong khu tái định cư 30ha thuộc dự án 90ha Nam Rạch Chiếc, quận 2.

Ngoài ra, TP cũng tiếp tục lập thủ tục để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất với 18 khu đất có tổng diện tích 68ha và nhiều quỹ đất nền (gồm 13 nền đất tại khu dân cư nhà vườn du lịch Phước Lộc; 14 nền đất của Công ty Bình Phú, quận 6 và 852 nền đất phường An Phú, quận 2).

Trước đó, trong năm 2014, công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tăng gấp 3 lần so với năm 2013.

K. Vy