Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có đường QL1A đi qua khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức trách triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư dự án mở rộng QLA trước ngày 10/10/2014

PV