Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Một trong những vấn đề được người dân hết sức quan tâm hiện nay đó là phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho phần lớn những người dân có thu nhập thấp hiện nay có nhà ở. Tuy nhiên cũng có không ít những băn khoăn chương trình phát triển nhà ở xã hội “ngốn” một lượng tiền quá lớn, đè nặng lên ngân sách, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho rằng, chiến lược nhà ở quốc gia đã xác định đây là vấn đề hết sức quan trọng để đảm bảo an sinh xã hội.

Chiến lược nhà ở Quốc gia đã xác định phải phát triển hai loại hình nhà ở gồm nhà ở thị trường và nhà ở xã hội nhằm đáp ứng được những người dân có tiền theo cơ chế thị trường, nhưng mặt khác phải tập trung phát triển nhà ở xã hội, là loại hình nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước để những người dân không có đủ điều kiện tiếp cận với nhà ở thị trường có chỗ ở.

Thời gian vừa qua, thị trường nhà ở phát triển tốt, tạo ra bộ mặt mới của đô thị nhưng người nghèo, người có thu nhập thấp tại đô thị lại chưa có đủ điều kiện về nhà ở. Đây chính là mâu thuẫn lớn nhất của việc phát triển thị trường BĐS thời gian vừa qua. Một phần lớn người dân lao động, làm công ăn lương, công chức viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân các khu công nghiệp… vẫn đang thiếu nhà ở hoặc ở trong những khu nhà ở không đảm bảo điều kiện tối thiểu. Vì thế, Chiến lược nhà ở là một bước để cụ thể hóa các quan điểm của Đảng, Nhà nước về kinh tế thị trường định hướng XHCN, để thực hiện mục tiêu, tăng trưởng đi đôi với phát triển, phát triển đi đôi với tiến bộ và công bằng văn minh. Ở đây không phải là Nhà nước bao cấp mà xây dựng chính sách để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư. Sau đó Nhà nước hỗ trợ người có thu nhập thấp, người có khó khăn về nhà ở được mua nhà với giá thấp hơn giá thị trường do Nhà nước hỗ trợ tiền sử dụng đất, hỗ trợ thuế VAT, hỗ trợ vay tín dụng với lãi suất thấp… Nhà ở xã hội là nhà ở thị trường phi hàng hóa.  

Dừng cấp phép dự án nhà ở thương mại mới không phải là “phi thị trường”

Bộ Xây dựng vừa mới có đề xuất với Chính phủ việc dừng cấp phép các dự án nhà ở thương mại mới. Đây là vấn đề khiến dư luận xã hội đã nóng lên thời gian qua bởi việc nhiều ý kiến cho rằng, Nhà nước đã can thiệp quá sâu vào thị trường. Ý kiến này cho rằng đây là biện pháp “phi thị trường” bởi bước sang năm 2014, thị trường BĐS đã ấm dần lên, lý do vì sao lại phải dừng cấp phép các dự án BĐS?

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng giải thích, việc tôn trọng yếu tố thị trường nhưng không thể không có sự can thiệp của Nhà nước. Vẫn rất cần bàn tay vô hình của thị trường và bàn tay hữu hình của Nhà nước để thị trường phát triển lành mạnh. Bài học, một thời gian dài vừa qua vì quá chú trọng đến thị trường, tưởng thị trường hóa trong quá trình quản lý dẫn đến thị trường phát triển tự phát và dẫn đến những khó khăn của thị trường BĐS thời gian qua, hậu quả đến nay vẫn đang phải nặng nề tháo gỡ. Hiện cả nước có trên 4.000 dự án nhà ở, trong đó sử dụng 102.000ha đất, nếu đầu tư tất cả hết khoảng 4,5 triệu tỷ đồng và sẽ tạo ra khoảng xấp xỉ 3 triệu căn hộ. Với khả năng kinh tế hiện nay không thể giải quyết được số lượng dự án lớn như thế. Nhiều dự án hiện đã cấp phép vẫn phải dừng bởi khu vực đó không hấp thụ được. Dự án đã cấp phép vẫn phải dừng thì không lý do gì để cấp phép mới. Đây chỉ là biện pháp can thiệp, được đề nghị trong năm 2014 cho phù hợp, đây là biện pháp cần thiết nếu những dự án đặc biệt vẫn được xem xét tuy nhiên phải được Chính phủ cho phép. Hết năm 2014, nếu thị trường có những diễn biến thay đổi sẽ có những chính sách phù hợp

Phan Hoạt