Kết luận nêu rõ, công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại Dự án Khu sản xuất Bình Chuẩn, thị xã Thuận An chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến yếu kém, sai phạm như: sau khi thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng và chuyển nhượng cho các nhà đầu tư thứ cấp, nhà đầu tư hạ tầng chưa thực hiện tốt việc quản lý hạ tầng, quản lý việc đầu tư xây dựng quy hoạch đối với khu sản xuất theo quy định.

Tình trạng các hộ gia đình, cá nhân phân lô, bán nền đất trên địa bàn thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An diễn ra phổ biến, không đúng quy định của Luật Kinh doanh bất động sản. Công tác quản lý sử dụng đất đối với Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bình Dương và Công ty TNHH Một thành viên Cao su Bình Dương phát hiện nhiều hợp đồng giao khoán không đúng đối tượng theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Có 65 trường hợp được UBND tỉnh Bình Dương giao đất ở có thời hạn không đúng quy định của Luật Đất đai, chưa được điều chỉnh sang đất ở lâu dài theo quy định và chưa thu tiền sử dụng đất bổ sung theo Văn bản hướng dẫn số 8124/2011/BTC của Bộ Tài chính về xử lý các trường hợp giao đất ở có thời hạn.

Có hai khu công nghiệp Mỹ Phước I và Mỹ Phước II do Becamex làm chủ đầu tư và 117 tổ chức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm thuộc diện phải điều chỉnh giá thuê đất theo quy định của Nghị định 121/2012 của Chính phủ nhưng UBND tỉnh Bình Dương chưa thực hiện điều chỉnh.  

UBND tỉnh Bình Dương ban hành Văn bản số 3400/2008 quy định chỉ xác định giá đất cho sát với thị trường đối với các trường hợp đất công giao cho các tổ chức không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và đất thuộc các doanh nghiệp Nhà nước quản lý, nay tiến hành cổ phần hóa là chưa đúng quy định của Luật Đất đai và Nghị định 123/2007 của Chính phủ.

UBND tỉnh Bình Dương giao đất thu tiền sử dụng đất công không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với Công ty cổ phần Xây dựng Bình Dương và cho Công ty TNHH Kim Long thuê đất không thông qua đấu giá quyền thuê đất là vi phạm quy định của Luật Đất đai và Nghị định 181/2004 của Chính phủ.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Dương còn thực hiện tạm thu 10% tiền sử dụng đất, sau đó quyết toán thu tiền sử dụng đất theo bảng giá đất tại thời điểm thu và xác định giá đất làm căn cứ để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất quy định vào thời điểm trước khi có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc bàn giao đất thực tế đối với rất nhiều công ty trên địa bàn là vi phạm các quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương và các cơ quan hữu quan của tỉnh đã xác định thiếu diện tích và không tính thu tiền sử dụng đất một số diện tích phải thu tiền sử dụng đất, đất thương mại dịch vụ, đất dịch vụ công cộng, đất bến bãi không thuộc diện giao đất không thu tiền đối với Công ty Arero và Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà đô thị.

Trước những sai phạm của UBND tỉnh Bình Dương và các Sở, ngành hữu quan của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính xử lý số tiền hơn 156 tỷ đồng liên quan đến việc truy thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất sai phạm tại tỉnh Bình Dương.

Thủ tướng cũng chỉ đạo UBND tỉnh Bình Dương và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương kiểm tra, làm rõ và xử lý số tiền vi phạm liên quan đến số tiền nợ đọng thuê đất, tiền sử dụng đất trên địa bàn. Qua đó, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc sai phạm của các tập thể, cá nhân liên quan đã được nêu trong kết luận thanh tra để có hình thức xử lý hoặc kiến nghị cơ quan thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Hưng