UBND huyện Hoài Đức thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất cụ thể như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hoài Đức.

2. Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện đấu giá: Công ty Cổ phần bán đấu giá Lạc Việt.

3. Tài sản đấu giá: Gồm 02 nhóm thửa đất cụ thể:

Nhóm thửa đất N1: gồm lô ĐG01, có tổng 13 thửa đất, diện tích 552,5m²

Nhóm thửa đất N2:  gồm lô ĐG02 và lô ĐG03, có tổng 17 thửa đất, diện tích 868,3m².

(Chi tiết theo danh sách đính kèm và Sơ đồ quy hoạch phân lô)

* Đơn giá cụ thể (đồng/m2):

- Đối với Nhóm thửa đất N1: 52.000.000 đồng (Năm mươi hai triệu đồng/m²)

- Đối với Nhóm thửa đất N2: 37.000.000đồng (Ba mươi bảy triệu đồng/m²)

* Bước giá: 100.000 đồng/m²(Một trăm nghìn đồng/ 01mét vuông đất).

* Mức thu tham sự đấu giá (Phí tham gia đấu giá): 1.000.000 đồng/01 Nhóm thửa đất (Một triệu đồng/01 Nhóm thửa đất)

* Tiền đặt trước (đặt cọc):

Đối với nhóm N1: 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm triệu đồng)

Đối với nhóm N2: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng)

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá theo từng nhóm thửa đất bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng.

5. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

6. Đối tượng tham gia: Các tổ chức có chức năng kinh doanh bất động sản.

7. Địa điểm, thời gian kiểm tra thực địa: Từ 15/5/2017-16/5/2017 tại khu Đống Sành xã Kim Chung.

Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất không phải thông qua đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

8. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ mời đấu giá:

Người tham gia đấu giá có thể tham khảo hồ sơ mời tham gia đấu giá niêm yết tại Ban Bổi thường Giải phóng mặt bằng huyện Hoài Đức hoặc In, tải miễn phí tại trang điện tử từ ngày phát hành thư mời đấu giá đến ngày đăng ký tham dự đấu giá (từ ngày 20/4/2017).

Địa chỉ in, tải hồ sơ miễn phí:

+ Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường:

www.tnmtnd.hanoi.gov.vn.

+ Cổng thông tin điện tử huyện Hoài Đức:

https://hoaiduc.hanoi.gov.vn –kinh tế.

9. Thời gian, địa điểm thu tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá và hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 16/5/2017 đến 16h30 ngày 17/5/2017 (Sáng: Từ 8h đến 11h; Chiều: Từ 13h30 đến 16h30) tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hoài Đức.

             - Đối với khoản tiền đặt trước tham dự đấu giá: Khách hàng nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào số tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Ban Bồi thường GPMB huyện Hoài Đức

   + Số tài khoản: 2202201010493   tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Hoài Đức - Hà Nội.

Nếu khách hàng nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước phải có trong tài khoản của Ban Bồi thường GPMB huyện Hoài Đức trước 16h30 ngày 17/5/2017 mới được coi là hợp lệ.

- Đối với mức thu tham dự đấu giá: Khách hàng nộp trực tiếp cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hoài Đức hoặc chuyển khoản cùng với tiền đặt trước vào số tài khoản trên.

 - Đối với hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng có thể nộp trực tiếp tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hoài Đức hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ trụ sở Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hoài Đức.

Hồ sơ nộp đăng ký tham dự đấu giá phải đầy đủ giấy tờ theo quy định tại phương án đấu giá đã được phê duyệt.

 Lưu ý: Nếu hồ sơ tham gia đấu giá của khách hàng được gửi qua đường bưu điện đến Ban Bồi thường GPMB huyện Hoài Đức quá thời gian nhận hồ sơ quy định trên thì Ban Bồi thường GPMB huyện Hoài Đức không tiếp nhận hồ sơ và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hồ sơ đó.

10. Thời gian, địa điểm xét tư cách tham gia đấu giá: Ngày 18/5/2017 tại Ban Bồi thường GPMB huyện Hoài Đức.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 8h30 ngày 20/5/2017 (Thứ bảy) Hội trường Nhà văn hóa huyện Hoài Đức

Người tham dự đấu giá phải đến trước 20 phút để làm thủ tục. Khi đến tham gia đấu giá phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân theo quy định của pháp luật.

12. Liên hệ để biết thêm chi tiết:

+ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hoài Đức, địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. ĐT:  (04) 33516701

   + Công ty CP bán đấu giá Lạc Việt: Số 49, phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội. ĐT: (04) 32474276

LV