Qua rà soát phân loại, có 862 vụ việc cần phải xử lý, tăng 72 vụ việc so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó có 16 vụ việc Thủ tướng giao, 25 vụ việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đến nay, 16 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng, 64 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai của địa phương và 740 vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, chiếm 85,85% số vụ việc.

Được biết, trong sáu tháng đầu năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tiếp 182 lượt với 462 người, có 18 lượt đoàn đông người. So với cùng kỳ năm 2016, số lượt tiếp công dân giảm 20 lượt, số người khiếu nại tại Bộ giảm 145 người.

Nội dung khiếu nại công dân chủ yếu liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất; cấp sổ đỏ; tranh chấp đất đai cá nhân và một số trường hợp tố cáo chính quyền địa phương.

Ngoài ra, trong sáu tháng đầu năm 2017, các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tiến hành 51 cuộc thanh tra và 74 cuộc kiểm tra. Kết quả, đã ban hành 1 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 48 triệu đồng; thu hồi được gần 179 triệu đồng tiền sử dụng đất còn nợ vào ngân sách Nhà nước.

Hải Châu