Theo quy định này, chủ đầu tư các dự án nhà ở có vốn đầu tư nước ngoài, không được thu quá 50% tổng giá trị căn hộ trước khi bàn giao nhà cho khách hàng. Bên cạnh đó, hội thảo này cũng lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về điều kiện của các tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS; các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh BĐS; chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn; chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua đối với nhà ở hình thành trong tương lai...

P.H.