Hiện có hơn 2.900 dự án được tiếp tục triển khai, với tổng diện tích đất 76.800ha, tổng diện tích sàn nhà ở 340 triệu mét vuông; số dự án phải điều chỉnh quy hoạch là 413, với diện tích đất 19.000ha, tổng diện tích sàn 11,3 triệu mét vuông.

 Bộ Xây dựng cho biết, số lượng dự án tạm dừng quá ít so với tình hình thực tế, cho thấy nhiều địa phương chưa thực sự quyết liệt trong rà soát, phân loại dự án theo chỉ đạo của Chính phủ. Số lượng dự án bị tạm dừng chắc chắn sẽ tăng lên rất lớn trong thời gian tới bởi TP Hà Nội chưa có số liệu báo cáo về các dự án tạm dừng

P.H.