Theo đó, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo, với các hộ dân không chấp hành, cố tình chây ỳ thì quận Đống Đa được phép chủ động thực hiện các biện pháp hành chính theo đúng quy định, hoàn thành toàn bộ công tác GPMB chậm nhất trong tháng 3.

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu Sở Xây dựng làm việc với Ban quản lý đường sắt - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và các đơn vị liên quan thống nhất biện pháp di dời hạ tầng kỹ thuật tại các vị trí thi công cầu thang của các nhà ga và công tác bàn giao, tiếp nhận mặt bằng thi công theo quy định.

Đối với Ban quản lý dự án đường sắt - Bộ GTVT, lãnh đạo TP Hà Nội đề nghị phải có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến thiết kế cầu thang cho Sở Xây dựng, đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng và đảm bảo thấp nhất ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn tuyệt đối.

N.Y.