Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ, thủ tục đầu tư xây dựng và chất lượng công trình xây dựng của dự án; kiểm tra đối tượng và việc xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; kiểm tra thủ tục, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; kiểm tra tình hình sử dụng nhà ở của các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; kiểm tra công tác quản lý vận hành nhà ở xã hội; kiểm tra về giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội...

Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp kết quả, kiến nghị để báo cáo UBND TP Hà Nội trong quý III-2015.

N.Yến