Đề xuất trên đã được Bộ Xây dựng đồng thuận, đồng thời Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét, cho phép HUD3 được triển khai dự án Khu nhà ở xã hội tại lô NO1, KĐTM Hạ Đình, để đẩy mạnh hơn nữa việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Nhà ở xã hội là nhu cầu có thật của người dân thu nhập thấp
P.H.