Đến thời điểm này đã có 6 dự án hoàn thành, 43 dự án đang triển khai với tổng diện tích sàn khoảng 3.681m2, số căn hộ khoảng 41.305 căn, tổng mức đầu tư khoảng 39.134 tỷ đồng, diện tích đất khoảng 141ha.

Ngoài ra, Hà Nội có 58 dự án nhà ở thương mại đã được quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo phương thức nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% (hoặc 25%) với khoảng 5.574 tỷ đồng.58 dự án này tương đương 371.600m2 sàn NƠXH để hỗ trợ cho các dự án NƠXH.

"Như vậy, so với kế hoạch giai đoạn 2016-2020 đã được TP phê duyệt, vẫn còn thiếu khoảng 2.162.649m2 sàn NƠXH nữa", ông Dục cho biết. Để bù đắp phần diện tích sàn xây dựng NƠXH còn thiếu, Sở Xây dựng đề xuất phát triển 5 khu đô thị NƠXH tập trung, đã được Thành ủy thông qua, và được Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc tại 4 huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì và Thường Tín. Dự kiến, từ nay đến năm 2020, 5 khu này sẽ bổ sung khoảng 1,8 triệu m2 sàn NƠXH...

N.Y