Quyết định nêu rõ, tuyến đường phía Đông khu đô thị Uy Nỗ kết nối từ nhà tang lễ Đông Anh đến khu tái định cư Bắc Sông Thiếp, có chiều dài khoảng 350m thuộc địa bàn xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội (điểm đầu và điểm cuối tiếp giáp với cảc đoạn đường đã được đầu tư xây dựng theo dự án riêng được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Đoạn đường có bề rộng mặt cắt ngang đường điển hình rộng B=25m gồm: Lòng đường B=15m; 2 bên hè B= 2x5m. Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường cụ thể xem trên bản vẽ, sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 2, 3. Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường đã được xác định tọa độ, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và xác định tại bản vẽ, đảm bảo khớp nối với các chỉ giới đường đỏ đã cung cấp trong khu vực.         

Các nút giao với các đường tuyến đường ngang theo quy hoạch được tổ chức giao cùng mức. Chỉ giới đường đỏ nút giao với các đường ngang thể hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể, bổ sung (nếu có) trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường hoặc các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Hà Nội Duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến phía Đông khu đô thị Uy Nỗ

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường phía Đông khu đô thị Uy Nỗ kết nối từ nhà tang lễ Đông Anh đến khu tái định cư Bắc Sông Thiếp phù hợp với nội dung Quyết định này; bàn giao cho UBND huyện Đông Anh để tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường, phục vụ công tác quản lý quy hoạch và thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội giao UBND huyện Đông Anh chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến Trúc và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND TP phê duyệt. Bàn giao hồ sơ cho UBND xã Uy Nỗ để quản lý quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định. Triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong quá trình thực dự án đầu tư tuyến đường) để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới.

Chủ tịch huyện Đông Anh, Chủ tịch UBND xã Uy Nỗ chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới, việc xây dựng các công trình hai bên đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt. Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và qui định của pháp luật.

Hải Châu