Có 111 tổ chức và cá nhân tham gia đấu giá 56 thửa đất thuộc khu tái định cư Dương Nội với giá khởi điểm là 27 triệu đồng/m2, người trúng với mức giá cao nhất là 41,3 triệu đồng/m2. Kết quả đấu giá đối với 4 thửa nhóm 3 và 2 thửa nhóm 2 thuộc Khu tái định cư Kiến Hưng; 12 thửa thuộc Khu đấu giá Mậu Lương, giá trúng cao nhất lần lượt là: 35,9 triệu đồng/m2; 20,3 triệu đồng/m2; 28,1 triệu đồng/m2.

Theo ông Vũ Ngọc Phụng, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông, đợt đấu giá đất nhằm mục tiêu phát triển quỹ nhà ở đồng bộ về hạ tầng, tiếp tục tăng nguồn thu cho ngân sách, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận

N.Y.