Tài sản bán đấu giá được chia thành 04 lô, cụ thể:

+ Lô 1: Tài sản cố định hữu hình: 4.576.490.745 đồng

+ Lô 2: Công cụ dụng cụ: 113.519.100 đồng

+ Lô 3: Tài sản hiện hữu thuộc dự án thực hiện dở dang: 59.842.740.000 đồng.

+ Lô 4: Lợi thế sử dụng đất: 158.475.960.000 đồng.

+ Tổng giá khởi điểm bán cả 04 lô: 223.008.709.845 đồng.

Đối với các Lô 1, 2, 3, giá trên chưa bao gồm thuế GTGT

Tiền đặt trước:

Bán lẻ lô 1: Tài sản cố định hữu hình:  457.649.000 đồng

Bán lẻ lô 2: Công cụ dụng cụ:  11.351.000 đồng

Bán lẻ lô 3: Tài sản hiện hữu thuộc dự án thực hiện dở dang: 5.984.274.000 đồng

Bán lẻ lô 4: Ưu thế sử dụng đất: 15.847.596.000 đồng

Tổng toàn bộ 04 lô:  22.300.870.000 đồng

Thời gian khách hàng tham khảo, mua hồ sơ đấu giá: ngày 20/10/2016 và ngày 22/10/2016 (trong giờ hành chính) (Không hoàn lại tiền mua hồ sơ trong bất kỳ trường hợp nào).

Xem tài sản: Từ ngày 20/10/2016 đến hết ngày 25/10/2016 tại Công ty TNHH MTV Cảng Hòn Gai – Vinashin.

Thời gian thu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: Ngày 24/10/2016 đến hết ngày 25/10/2016 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Hồi 09h30 phút ngày 26/10/2016 tại Hội trường tầng 6, số 49 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá liên hệ: Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt - Số 49, phố Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: 04.3247 4276.

LV