HĐND TP Hà Nội vừa đề nghị UBND TP xử lý dứt điểm những sai phạm trong việc sử dụng chung cư tái định cư vào kinh doanh. 

Theo đó, trên địa bàn TP còn 12 địa điểm kinh doanh tại các khu chung cư tái định cư với diện tích hơn 2.500 m2 được các đơn vị, cá nhân sử dụng không đúng quy định. HĐND TP đã đề nghị UBND TP quyết liệt thực hiện cưỡng chế, thu hồi đối với 12 điểm này và các nợ đọng của các đơn vị thuê diện tích kinh doanh với khoảng 39 tỉ đồng (tính đến cuối 2017). Ngoài ra, UBND TP cũng được đề nghị sớm có giải pháp để đưa vào khai thác 51 điểm với diện tích hơn 16.000 m2 kinh doanh còn trống để tạo thêm nguồn thu. 

Hà Nội sẽ quyết liệt thực hiện cưỡng chế, thu hồi đối với 12 điểm này và các nợ đọng của các đơn vị thuê diện tích kinh doanh với khoảng 39 tỉ đồng

Theo HĐND TP Hà Nội, hiện nay trên địa bàn TP có 168 tòa chung cư tái định cư đã hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng số gần 17.000 căn hộ. Từ nhiều năm nay, việc quản lý nhà tái định cư đã được phát hiện có nhiều vi phạm, như còn 118 tòa nhà vi phạm về PCCC, 796 căn hộ đã có quyết định bố trí tái định cư nhưng các hộ chưa đến làm thủ tục nhận nhà; 4 căn hộ bố trí người ở không đúng đố tượng; 1.407 căn hộ chưa có quyết định nhưng đã có văn bản chỉ đạo của UBND TP bố trí cho các dự án phục vụ giải phóng mặt bằng...

 HĐND TP cũng đề nghị UBND TP chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn bộ các vấn đề trên cũng như việc sử dụng diện tích của các đơn vị sự nghiệp công lập được TP bố trí tại các tòa tái định cư, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng không đúng mục đích hoặc có vi phạm. Đặc biệt, 45 các đơn vị sự nghiệp công lập đang được sử dụng diện tích 32.000 m2 kinh doanh dịch vụ miễn phí đang được HĐND TP kiến nghị UBND TP thu tiền để bổ sung vào ngân sách.


NY