Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao quy hoạch xây dựng vùng du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc được xây dựng công phu, đáp ứng đầy đủ các quy định của Nhà nước, có các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ nhà đầu tư, quy định rõ chức năng của các đơn vị liên quan. Phó Thủ tướng cho rằng, quy hoạch này mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh đến năm 2020, giúp Thái Nguyên khai thác tiềm năng phát triển ngành du lịch, thay đổi cơ cấu kinh tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thái Nguyên và các nhà đầu tư khi triển khai các dự án đầu tư theo quy hoạch cần có các giải pháp bảo vệ cảnh quan, môi trường; bảo vệ nguồn nước tự nhiên của vùng, chú ý đến việc không để các dự án đầu tư trùng lặp nhau, từng bước xây dựng vùng du lịch Hồ Núi Cốc trở thành vùng du lịch trọng điểm quốc gia, ngang tầm quốc tế...

Vùng du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc có diện tích gần 19.000ha, trong đó diện tích thuộc TP Thái Nguyên trên 5.400ha, diện tích thuộc huyện Đại Từ trên 10.000ha và diện tích thuộc huyện Phổ Yên hơn 3.400ha. Dự tính đến năm 2020, dân số toàn vùng quy hoạch từ 60,5 đến 62 nghìn người; đến năm 2030 từ 68 đến 70 nghìn người… Trước mắt, trong giai đoạn 2011 - 2015, đơn vị quy hoạch đề xuất tỉnh ưu tiên các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật quanh Hồ Núi Cốc... Nhân dịp này, UBND tỉnh Thái Nguyên đã trao giấy chứng nhận đầu tư giai đoạn I vào Vùng du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc cho 10 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 9.645 tỷ đồng

PV (theo TTXVN)