Theo Công văn số 9048/UBND-TNMT, thời hạn thuê đất là hàng năm, khi Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án theo quy hoạch hoặc phục vụ thoát lũ sông Hồng, Công ty cổ phần Đầu tư tài chính quốc gia phải di chuyển tài sản, bàn giao lại mặt bằng khu đất không điều kiện.

C.L.