Riêng về yêu cầu trả thêm số tiền lãi chậm thanh toán số tiền trên của nguyên đơn, tòa không chấp nhận vì cho rằng không có điều khoản hợp đồng.

Theo nội dung vụ việc, chung cư Quốc Cường Gia Lai được Công ty Đầu tư phát triển nhà Quốc Cường khởi công xây dựng vào tháng 7/2007 và dự tính bàn giao vào tháng 7/2009 như đã ký kết trong các hợp đồng góp vốn. Tuy nhiên, đến ngày 23/4/2011, những người sở hữu các căn hộ Quốc Cường Gia Lai mới nhận được nhà.

Sau khi nhận nhà, nhiều chủ căn hộ tại đây, trong đó có bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị công ty trả tiền phạt giao chậm nhà như hợp đồng đã ký kết nhưng không được chấp thuận. Vì vậy, bà Ngọc và 5 hộ khác đã làm đơn khởi kiện ra tòa án yêu cầu công ty phải trả 1,5% lãi suất trên tổng số tiền mà họ đã nộp do căn hộ giao chậm so thời gian ấn định trong hợp đồng

A.Huy