Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố hoàn thành toàn bộ hồ sơ thu hồi đất của 23 hộ dân thuộc khu vực ưu tiên GPMB 18,7ha để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 9/2013; hoàn thành hồ sơ thu hồi đất 17,1ha chưa GPMB để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 12/2013

C.L.