Theo đó, khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside có vị trí tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, có tổng diện tích quy hoạch khoảng 7,89ha, với dân số hơn 2.8110người.

Khu đất trên được quy hoạch sẽ xây dựng một khu chức năng đô thị hiện đại, đồng bộ cơ sở hạ tầng, chất lượng cao, khớp nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật với khu dân cư hiện có.

Không gian kiến trúc khu vực lập quy hoạch được xác lập chủ yếu là công trình cao từ 222-25 tầng, kết hợp với không gian cây xanh tạo sự hài hòa giữa công trình công cộng dịch vụ thương mại với khu nhà vườn và trường học thấp tầng.

Đối với phần đất lưu không giữa các công trình cao tầng, được sử dụng làm bãi đỗ xe, cây xanh, sân chơi... trên cơ sở dự án đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hải Châu