Đồng thời, Bộ Xây dựng sớm xây dựng tiêu chí xác định nhà chung cư cũ xuống cấp cần cải tạo, xây dựng lại, trong đó có tiêu chí xuống cấp về hạ tầng đô thị, môi trường sống... TP Hà Nội cũng kiến nghị Chính phủ cho phép lập Đề án "Tổng kiểm tra, khảo sát, đánh giá chất lượng, đề xuất giải pháp xử lý đối với nhà chung cư cũ, phục vụ chỉnh trang đô thị và cải thiện không gian sống cho người dân".

Hiện tại, TP Hà Nội quản lý khoảng 1.516 chung cư cũ với quy mô từ 2 -5 tầng, cơ bản được xây dựng từ năm 1954 đến năm 1960, tuy nhiên còn tồn tại một số ít nhà được xây dựng từ trước năm 1954. 10 năm qua, TP Hà Nội mới chỉ cải tạo được 14 chung cư cũ.

N.Yến