Theo đó, nhu cầu của Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 134.000 căn, tiếp đến là Hà Nội cần 111.200 căn, Bình Dương 104.000 căn, Đà Nẵng khoảng 16.000 căn và Đồng Nai 95.000 căn. Riêng nhu cầu nhà ở xã hội của cán bộ, công chức 25 bộ, ngành tại khu vực Hà Nội cần khoảng 30.000 căn.

Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở, còn các địa phương khác vẫn đang tiến hành lập và sẽ phê duyệt trong năm 2015. Cùng đó, việc rà soát, phân loại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên phạm vi cả nước đang được các địa phương đẩy nhanh tiến độ và cơ bản hoàn thành.

Được biết, năm 2014, cả nước có tổng cộng 3.978 dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở đã được quy hoạch và cấp phép đầu tư với tổng diện tích đất theo quy hoạch khoảng 101.391ha. Trong đó, đất xây dựng nhà ở theo quy hoạch là 35.883ha, đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy hoạch khoảng 2.354ha; tổng diện tích nhà ở theo quy hoạch hơn 462 triệu m² sàn, tương đương gần 3 triệu căn hộ.

Trên cơ sở nhu cầu thực tế và để thiết lập lại cán cân cung-cầu, các địa phương đã rà soát và bước đầu phân loại lại các dự án, theo đó có 3.172 dự án, với diện tích đất là 80.653ha, diện tích đất xây dựng nhà ở khoảng 29.268ha được tiếp tục triển khai.

Cùng với đó, số dự án cần phải điều chỉnh cơ cấu cho phù hợp quy hoạch và nhu cầu của thị trường là 460 dự án, chiếm xấp xỉ 12%. Các dự án này nằm cả trong số các dự án được tiếp tục triển khai và trong số các dự án tạm dừng, diện tích đất khoảng 20.128 ha, diện tích đất xây dựng nhà ở khoảng 7.574 ha. Trong đó Hà Nội có 285 dự án cần điều chỉnh, Thành phố Hồ Chí Minh có 33 dự án cần điều chỉnh.

Đáng chú ý, cả nước có 306 dự án tạm dừng triển khai, diện tích đất là 14.897ha, diện tích đất xây dựng nhà ở khoảng 4.394ha. Các dự án tạm dừng chủ yếu là do chủ đầu tư không huy động được thêm nguồn vốn để triển khai tiếp. Cùng với việc tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu báo cáo bổ sung, việc xác định nhu cầu nhà ở xã hội tại các địa bàn trọng điểm cũng được nhiều địa phương thống kê và đưa vào chương trình xây dựng, phát triển nhà ở.

Hải Châu