Cụ thể, lượng tồn khi bất động sản tính đến ngày 20/4/2015 đã giảm được 59.766 tỷ đồng, chiếm 46,49% so với thời điểm quý I/2013; So với thời điểm 20/3/2015 giảm được 1.921 tỷ đồng.

Trong số bất động sản tồn kho còn các loại: Tồn kho căn hộ chung cư: 13.671 căn, tương đương 20.885 tỷ đồng; Tồn kho nhà thấp tầng là 9.426 căn, tương đương 16.347 tỷ đồng; Tồn kho đất nền nhà ở: 8.388.976 m², tương đương 27.005 tỷ đồng; Tồn kho đất nền thương mại: 1.637.782 m², tương đương 4.545 tỷ đồng.

Được biết, tính đến ngày 20/4/2015, tổng giá trị tồn kho bất động sản trên địa bàn TP Hà Nội còn khoảng 8.869 tỷ đồng, so với quý I/2013 giảm 8.191 tỷ đồng, giảm 48,01%, so với thời điểm tháng liền kề trước đó giảm 136 tỷ đồng.

Trong đó, tồn kho căn hộ chung cư là 1.403 căn, tương đương 1.568 tỷ đồng; tồn kho nhà thấp tầng 2.485 căn, tương đương 7.301 tỷ đồng.

Tại TP Hồ Chí Minh, tổng giá trị tồn kho bất động sản đến ngày 20/4/2015 còn khoảng 13.528 tỷ đồng. Giá trị tồn kho bất động sản so với quý I/2013 giảm 15.214 tỷ đồng, giảm 52,93%. So với thời điểm 20/3/2015 giảm 528 tỷ đồng.

Trong đó, tồn kho chung cư là 5.847 căn, tương đương 9.954 tỷ đồng; tồn kho nhà thấp tầng 691 căn tương đương 1.934 tỷ đồng; tồn kho đất nền nhà ở là 264.629m², tương đương 1.203 tỷ đồng; tồn kho đất nền thương mại 34.318m², tương đương 437 tỷ đồng.

Hải Châu