Chính quyền thành phố sẽ chỉ xem xét ban hành giá đất mới với một số tuyến đường vừa được đầu tư mới, hoàn chỉnh đưa vào sử dụng trong năm 2013; điều chỉnh bổ sung giá đất ở những đoạn đường, tuyến đường mới được đặt tên hoặc mới được nâng cấp, mở rộng; điều chỉnh với những trường hợp cá biệt do giá đất phi nông nghiệp thấp nhất trong bảng giá đất hiện nay thấp hơn giá đất nông nghiệp cùng vị trí

Đ.Thắng