Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại CH Czech cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện chính trị đặc biệt, quan trọng đối với đất nước và sẽ định hướng cho sự phát triển của đất nước cũng như vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế trong giai đoạn mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII hôm 26-1.

Cộng đồng người Việt tại CH Czech rất tin tưởng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư và Ban Bí thư khóa XII.

Trong khi đó, các Việt Kiều ở Lào thì bày tỏ niềm tin rằng những người trúng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là tấm gương cho người dân, trong sạch vì dân, làm tất cả những điều có lợi cho dân tộc Việt Nam và sẽ quan tâm hơn nữa đến kiều bào và con em kiều bào.

Cùng quan điểm này, Trưởng ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Algeria, Phạm Đỗ Nhật Quang, cho biết cộng đồng người Việt tại đây luôn hướng về quê hương đất nước với những việc làm thiết thực và cũng rất tin tưởng vào những quyết sách mà Đại hội Đảng XII đưa ra.

Ông Phạm Đỗ Nhật Quang nói: “Gặp các bà con ở Algeria, tôi đều thấy ai cũng chia sẻ cảm xúc vui và tự hào khi thấy, dưới sự dẫn đắt, lãnh đạo của Đảng đất nước ngày một phát triển. Những quyết sách đúng đắn góp phần đưa vị thế của Việt Nam ngày càng lên cao trong thời kỳ hội nhập”.

H.Chi