Đây là một trong những công trình được tỉnh An Giang chọn để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu dự Lễ khởi công.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại Lễ khởi công.

Nhà hát tỉnh An Giang được xây dựng trên diện tích 16.328m2 với tổng vốn đầu tư 215,117 tỷ đồng. Dự án gồm khối nhà hát cao 4 tầng, có diện tích sàn xây dựng 10.385m2; khối trụ sở Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang cao 4 tầng, có diện tích xây dựng 2.187m2 cùng các hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà như: cổng hàng rào, nhà bảo vệ, khu xử lý nước thải, nhà máy đặt máy phát điện dự phòng, trạm điện, sân khấu ngoài trời, quảng trường,…

Đại biểu thực hiện nghi thức động thổ, xây dựng công trình Nhà hát tỉnh An Giang.

Các đại biểu ấn nút khởi công xây dựng công trình Nhà hát tỉnh An Giang.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, dự án Nhà hát tỉnh An Giang là một công trình quy mô lớn, mang tầm một trung tâm giải trí, sinh hoạt, giao lưu văn hóa, nghệ thuật. Đồng thời phục vụ các hoạt động, sự kiện chính trị của tỉnh. 

Việc đầu tư, xây dựng Nhà hát tỉnh An Giang vừa phục vụ sự phát triển văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn, vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhân dân. Tạo sân chơi, sáng tạo nghệ thuật cho các thế hệ văn, nghệ sĩ và các phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn toàn tỉnh. 

Đặc biệt, Nhà hát tỉnh An Giang còn là nơi lưu giữ, nghiên cứu và khai thác, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung, tỉnh An Giang nói riêng, góp phần bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó, Nhà hát tỉnh An Giang còn là trung tâm triển lãm, nơi tổ chức hội nghị, các sự kiện quan trọng của tỉnh An Giang.

Phối cảnh Nhà hát tỉnh An Giang.

Công trình Nhà hát tỉnh An Giang do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang làm chủ đầu tư. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2022.

Trần Lĩnh