Cán bộ, chiến sỹ tích cực hiến máu cứu người

Được biết, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ các đơn vị, đoàn viên, thanh niên đã tham gia đóng góp được 10.290.000đ để ủng hộ đồng bào miền Trung. Số tiền này sẽ được chuyển tới UBMTTQ phường 7 để đóng góp ủng hộ lên cấp trên. 

Dịp này, hơn 130 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên các đơn vị hiến máu để đóng góp vào ngân hàng máu dự trữ phục cứu chữa bệnh cho người dân.

Cán bộ, chiến sỹ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung
N.Minh-C.Bình