Tập đoàn KITA Group hỗ trợ 1 tỷ cho công tác phòng, chống dịch của Công an TP Cần Thơ và Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ (mỗi đơn vị 500 triệu đồng).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ tiếp nhận hỗ trợ từ Tập đoàn KITA Group.

Bác sĩ CK2 Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận hỗ trợ từ Tập đoàn KITA Group.


Trần Lĩnh