Chiếc Mercedes-Benz cổ.
Chiếc Porsche 356 cổ.
Một chiếc Mercedes-Benz cổ khác.
Còn đây là chiếc xe cơ bắp Chevrolet Camaro cổ.
Một chiếc Buick Century cổ.
Một chiếc xe cổ được phục chế trưng bày tại triển lãm.
Huyền thoại Mercedes-Benz một thời xuất hiện tại triển lãm.
V.Cường (tổng hợp)