Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thẳng tay tiêu huỷ hàng chục xe sang và thể hiện sự quyết liệt, rằn mặt những kẻ buôn lậu.

Nhiều xe sang bị nghiền nát.

Ông từng tuyên bố: “Bạn muốn xe nhập? Hãy trả thuế đi đã”. Cách xử lý xe lậu này cũng là dấu hiệu cho thấy chính phủ dưới thời ông Duterte không còn áp dụng cách đấu giá phương tiện nhập lậu và thu lợi nhuận về nộp vào ngân sách nhà nước. Theo ông Duterte, cách xử lý như vậy sẽ chỉ tạo cơ hội cho những kẻ buôn lậu hợp pháp hoá những loại xe nhập trái phép.


minh NG