Sự kiện này đánh dấu một bước phát triển mới trong tiến trình đi lên của Đảng, Nhà nước và Quốc hội ta. Nó thể hiện niềm tin to lớn của toàn Đảng và toàn dân ta.

Hơn ai hết, mỗi người chúng ta, khi nói về đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều có những dấu ấn sâu sắc. Đồng chí đã từng kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng, luôn trung thành và kiên trì với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đã góp phần quan trọng đưa con thuyền cách mạng vượt qua nhiều gian nan thử thách, liên tục tiến lên phía trước. 

Gần đây nhất, đồng chí là người tiên phong trong công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực; chống tham nhũng, suy thoái  - một công việc rất khó khăn, phức tạp mà lúc mới khởi động, nhiều người còn e ngại tính khả thi của nó. 

Tại kỳ họp thứ 6 (khóa XIV), Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Nhưng cho đến hôm nay, với cương vị là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đồng chí đã chỉ huy quyết liệt, đem lại kết quả to lớn, nhất là đem lại niềm tin to lớn trong nhân dân. 

Hình ảnh sâu sắc mà người dân đã tặng cho đồng chí là “Người Đốt Lò”, với những vụ án đã được phanh phui, kết luận rõ ràng, đem lại kết quả tốt đẹp, như một điểm sáng  đi vào lịch sử đấu tranh loại trừ tệ nạn tham những, tiêu cực, suy thoái đang có nguy cơ trở thành vấn nạn của Đảng và Nhà nước ta. 

Và điều quan trọng hơn là từ thực tiễn đó, đồng chí đã chỉ đạo để BCH Trung ương có những quyết sách về đường lối xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng chống suy thoái, tiêu cực trong Đảng. Đây là những chủ trương rất đúng đắn; quyết sách của Đảng rất hợp lòng dân. 

Bởi trong công tác này, đi đôi với chống thì phải coi trọng phòng, lấy phòng ngừa làm chính. Nó được hình thành một cách khoa học, bài bản trên những trục lớn như: hình thành những cơ chế để kiểm soát quyền lực; cơ chế trách nhiệm của người đứng đầu; cơ chế về gương mẫu của người lãnh đạo, cụ thể là từ trên xuống (từ các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương, lãnh đạo các cấp và mỗi đảng viên)… 

Mục đích hướng tới là làm cho mỗi cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị của chúng ta khi ngồi vào bất kì vị trí nào cũng không nghĩ đến, không dám và không thể tham nhũng tiêu cực được.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người lãnh đạo tâm huyết, kiên định. Đồng chí đã thể hiện tài năng, bản lĩnh trong việc tiếp thu, kế thừa những kinh nghiệm, sáng tạo của Đảng ta, của quốc tế, nghiên cứu vận dụng vào thực tiễn nước ta hiện nay, đã tạo nên vai trò, vị trí và uy tín lớn của người đứng đầu. 

Và trong mỗi chúng ta, đồng chí cũng là một nhà lãnh đạo nhân văn, điềm đạm, gần gũi .

Việc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội nhất trí bầu giữ chức Chủ tịch nước là thể hiện đáp ứng nguyện vọng, lòng tin của toàn Đảng, toàn dân ta. 

Chúng ta tin tưởng ở cương vị và trọng trách mới rất vinh dự và lớn lao này, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ đáp lại sự mong đợi của toàn Đảng , toàn dân ta. Và tất nhiên, để đưa cách mạng nước ta phát triển lên tầm cao mới, trong thời gian tới cũng rất cần sự đồng lòng chung sức của mỗi chúng ta. 

Chúng ta phải biến niềm tin của mình thành sức mạnh. Chúng ta tín nhiệm đồng chí thì chúng ta cũng phải chung tay góp sức vào việc chung. Không có niềm tin nói suông. Niềm tin phải gắn liền với hành động thực tế. 

Phải tạo ra sức mạnh trên dưới một lòng, cùng chung tay, cùng hành động. Không được chủ quan, phải gạt bỏ tư tưởng ỷ lại, loại trừ biểu hiện né tránh. Người người vào cuộc để tạo sức mạnh, như thế mới xứng đáng với niềm tin. 

Bởi trong tình hình đất nước hiện nay, bên cạnh những gì chúng ta đã đạt được thì khó khăn trước mắt còn nhiều, nguy cơ tụt hậu chưa phải đã hoàn toàn được khắc phục; yêu cầu của cuộc sống người dân cũng như yêu cầu của sự phát triển đi lên là rất lớn… Chính những khó khăn thách thức đó đòi hỏi mỗi chúng ta phải cùng nhau quyết tâm, chung tay góp sức tạo nên sức mạnh mới.

Thiếu tướng Phạm Văn Thạch