Trong số những người cho ý kiến, chỉ có hơn 4% cho là có nghe loa phường để cập nhật thông tin; khoảng 10% cho rằng thông tin từ loa phường là hữu ích; gần 90% người cho ý kiến cho là thông tin từ loa phường không hữu ích.

Kết quả khảo sát trên sẽ được Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo UBND TP Hà Nội. Căn cứ kết quả đó, TP Hà Nội sẽ cùng các đơn vị liên quan chính thức quyết định "số phận" của loa phường.

Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, loa phường đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, do vậy cần đánh giá, rà soát, nếu thấy không hiệu quả thì mạnh dạn đề xuất bỏ đi.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, trong thời kỳ bao cấp, loa truyền thanh rất có tác dụng, nhưng trong thời đại hiện nay công nghệ thông tin đã chuyển sang công nghệ số. Do vậy, ông Chung đặt ra vấn đề cho ngành thông tin thành phố xem xét loa phường có còn phù hợp nữa hay không.

T.M